strona 5
1944 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Stanisława Sulimę  z Nowogardu zabrała "Abwehra", z obozu koncentracyjnego napisał tylko 3 listy.
1944 12 0 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego odnotował:  urodzeń       9,  zawarto związków małżeńskich:   189,   zgonów:     51.
1944 12 31  Mleczarnia OSM dokument Na terenie powiatu Niemcy posiadali 13 zakładów mleczarskich, przerabiających około 240 tyś. litrów mleka dziennie.
1945 1 0 Dz. N. nr 6/95  Zbigniew Miler Na polecenie Urzędu Mieszkaniowego przygotowano dom starców do przyjęcia uciekinierów ze wschodu.
1945 1 0 Dz. N. nr 6/95  Zbigniew Miler Poza domem starców uchodźcy zajęli wszystkie przedszkola, szkołę rolniczą i inne jeszcze nie przepełnione pomieszczenia, byli to ludzie starzy lub bardzo chorzy, którzy nie mieli sił do dalszej ucieczki.
1945 1 1 Margrit Schlegel BRD Nowogard liczy 10 000 mieszkańców.
1945 1 17 Foto w Kalendarium W Jadwisinie urodził się Grzegorz Zaklika , od 1991 r. Ksiądz Dziekan w Parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie.
1945 1 23 Dz. N. nr 6/95  Zbigniew Miler Do domu starców przyjęto 42 chorych, z których do dnia zajęcia miasta przez Rosjan zmarło 13 osób.
1945 2 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Bractwo Kurkowe ukrywa złote trofea organizacyjne gdzieś na terenie Nowogardu - jeszcze nie odnalezione!
1945 2 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W kościele przetrzymywano  jeńców, pozostały ślady zapisków w języku węgierskim na ścianach wewnętrznych.
1945 2 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Za ewakuację powiatu nowogardzkiego był odpowiedzialny Kreisleiter NSDAP - Stark.
1945 2 0 AZ/G.Sz.80/85 W walkach o miasto ginie razem 30 POLSKICH ŻOŁNIERZY !
1945 2 0 G.Sz.15.04.70/G.Sz.49/85 Do wyzwolenia istniało tutaj co najmniej 7 obozów jenieckich, głównie dla Francuzów i kilkuset Afrykanów.
1945 2 28 St. Rzeszowski Kronika cz. I Na przełomie lutego i marca nastąpiła ofensywa rosyjska.
1945 3 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Miasto liczy 10 tyś. mieszkańców w chwili wkroczenia Rosjan !
1945 3 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W księdze metrykalnej Nowogardu zanotowano 3 urodzenia przed datą wyzwolenia.
1945 3 0 G.Sz.80/85 Tor kolejowy na trasie Nowogard Goleniów został zdemontowany przez Niemców, praktycznie nie istniał.
1945 3 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Do lipca 1945 kościół nie spełnia funkcji religijnych.
1945 3 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Richard Blankenburg burmistrz miasta do czasu zakończenia działań wojennych.
1945 3 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wojska kościuszkowskie gen. Popławskiego po przełamaniu Wału Pomorskiego były na terenie Nowogardu.
1945 3 1 Dz. N. nr 6/95  Zbigniew Miler Przybywają pierwsze duże kolumny uciekinierów z Prus Wschodnich i Pomorza Gdańskiego.
1945 3 1 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler W chwili wkroczenia Rosjan do miasta, Nowogard liczy sobie 10 tyś. mieszkańców.
1945 3 1 Margrit Schlegel BRD Burmistrzem Nowogardu był Dr Richard Blankenburg, starostą był  Dr Ernst Kribben.
1945 3 1 St. Rzeszowski Kronika cz. I Tuż przed opuszczeniem miasta hitlerowcy mordują 40 jeńców na terenie póżnieszej składnicy złomu.
1945 3 2 St. Rzeszowski Kronika cz. I Pośpieszna ewakuacja z więzienia skazanych i niewolników gonionych w kolumnach w kierunku Goleniowa.
1945 3 4 G.Sz. 61/72 Godz. 5.oo rano w mieście ogłoszono alarm, wokół miasta trwały walki, 8.oo uformowały się konwoje uciekinierów.
1945 3 4 G.Sz.54/73 Po południu pierwsze patrole 12 korpusu pancernego gen. TIELAKOWA  dotarły przed mury miejskie Nowogardu..
1945 3 4 G.Sz.54/73 Wieczorem nastąpił decydujący atak  piechurów 79 korpusu gen. PIERWIEWIERTKINA.
1945 3 4 Margrit Schlegel BRD Zacięte walki o Nowogard.
1945 3 4 St. Rzeszowski Kronika cz. I Druga Armia Pancerna i 61 , wojsk radzieckich dotarły do Nowogardu.
1945 3 4 St. Rzeszowski Kronika cz. I Od strony Płot wkraczają do miasta wojska radzieckie  - godz. 11.oo
1945 3 4 St. Rzeszowski Kronika cz. I Polegli w walce Rosjanie grzebani są na starym cmentarzu przy ul. Wojska Polskiego.
1945 3 4 St. Rzeszowski Kronika cz. I W okolicy Nowogardu czesanie lasów, ginie w tej akcji wielu żołnierzy polskich.
1945 3 4 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wyzwolenie miasta przez 3 Pułk Berliński I Dyw. im. T. Kościuszki - d-ca pułku Rosjanin pułk. Achipowicz.
1945 3 5 AZ/G.Sz.49/85 Likwidacja oporu niemieckiego - wieczorem, z kościoła wyciągnięto 17 SS-manów.
1945 3 5 AZ/G.Sz.62/85 Wojsko Polskie i wojska radzieckie wracają do miasta i prowadzą regularną walkę.
1945 3 5 AZ/G.Sz.80/85 Oddziały SS próbują odbić Nowogard
1945 3 5 LB/G.Sz.3.09.70 Po 297 (?) latach Nowogard wraca pod zarząd i administrację polską.
1945 3 5 Margrit Schlegel BRD Zdobycie Nowogardu przez wojska radzieckie, zniszczenie śródmieścia, powrót części mieszkańców.
1945 3 5 St. Rzeszowski Kronika cz. I Działa  ppanc. niemieckie niszczą 7 radzieckich czołgów.
1945 3 5 St. Rzeszowski Kronika cz. I Miasto nosi nazwę nadaną przez rosyjskie wojska jako "Nowyj Gorod" i następnie przyjmuje przejściową nazwę jako : "NOWOGRÓD POMORSKI".
1945 3 5 St. Rzeszowski Kronika cz. I Stan czynnych aparatów telefonicznych wynosi "zero" !
1945 3 5 St. Rzeszowski Kronika cz. I Trwa zacięty opór hitlerowski na szosie goleniowskiej koło Redostowa.
1945 3 5 St. Rzeszowski Kronika cz. I W mieście w walkach ginie radziecki topograf pułk. Czernikow.
1945 3 5 St. Rzeszowski Kronika cz. I W walce o miasto ginie ppor. Skowroński z 2 Batalionu - 3 Pułku Berlińskiego.
1945 3 5 St. Rzeszowski Kronika cz. I W walce w okolicach miasta ginie 32 polskich żołnierzy.
1945 3 5 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wyzwolenie Nowogardu, walki trwają dalej o Goleniów i Maszewo.
1945 3 5 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zginęli w walce w mieście plut.Kobyliński, st.strzel. Jamroż, szer.Stanisław Szypuła.
1945 3 6 G.Sz.03.09.70 Kilkunastu dobrze uzbrojonych SS-manów broniło się zaciekle. Zostali zlikwidowani z haubicy.
1945 3 6 Leszek Badowski Praca Magisterska Po wyzwoleniu Nowogard przyjmuje nazwę przejściową: "NOWOGRÓD".
1945 3 6 S.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu Ulica Luboszan nosiła nazwę ul.Szpitalna, od XIX w. zwano ją ul.Szkolną.
1945 3 6 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ogółem miasto Nowogard w przeszłości posiadało 30 wariantów nazwy miasta.
1945 3 6 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wzięto do niewoli kilkudziesięciu żołnierzy bez walki, większość z nich poddała się.
1945 3 7 St. Rzeszowski Kronika cz. I W czasie pożaru miasta kościół ocalał w całości, góruje nad gruzami rannego miasta.
1945 3 7 G.Sz.53/76 "Tydzień ósmy - chwała pancernym, wielka operacja wojenna w dniach 1 - 7.III. 1945 r. bój o Nowogard ! "
1945 3 10 Biul.1/86KWZSL Jako pierwsi organizowali życie społeczne Franciszek Szpryngacz, Jan Frączak, Władysław Kuczyński z żoną.
1945 3 10 KR-1/G.Sz.49/85 Powiat zajmuje centralne miejsce w północnej części województwa szczecińskiego , obszar: 1262 km2.
1945 3 10 S.Rzeszowski       Nowogard i okolice Całkowicie zostały zburzone 353 budynki mieszkalne.
1945 3 10 St. Rzeszowski Kronika cz. I Prezydium MRN zlokalizowano początkowo przy ul. Wojska Polskiego.
1945 3 12 St. Rzeszowski Kronika cz. I Rozpoczęło działalność Kwatermistrzostwo I Armii WP.
1945 3 15 Biul.1/86KWZSL Początki ruchu ludowego na Pomorzu Zachodnim: Aleksander Kaczocha-Józefski  oddelegowany jako Pełnomocnik Rządu na Okręg III Pomorza Zachodniego.
1945 3 15 Margrit Schlegel BRD Powrót mieszkańców do swojego miasta do połowy czerwca.
1945 3 18 St. Rzeszowski Kronika cz. I Po wyzwoleniu miasta -  urodziła się jako pierwsza Zenona Wypych.
1945 3 18 St. Rzeszowski Kronika cz. I Urodził się pierwszy mężczyzna w wyzwolonym mieście - Ryszard Gutowski
1945 3 23 Biul.1/86KWZSL Komendant Wojenny mjr Danieluk mianował burmistrzem tymczasowym Nowogardu Pawła Dekierta.
1945 3 23 St. Rzeszowski Kronika cz. I Komendant Wojenny mianuje tymczasowego burmistrza - robotnika ze Zbąszyna P. Dekerta
1945 3 25 St. Rzeszowski Kronika cz. I Uznano powiat nowogardzki jako frontowy z walkami pod Stargardem i na Wale Pomorskim.
1945 3 31 AZ/G.Sz.62/85 Wszystkie zbiory muzeów prywatnych do 1945 zaginęły.
1945 3 31 St. Rzeszowski Kronika cz. I Miasto posiada tylko 40 % budynków mieszkalnych w stosunku do ilości z 1939 roku.
1945 4 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Po utworzeniu Zarządu Miejskiego zorganizowano milicję w sile 11 ludzi.
1945 4 0 Leszek Badowski Praca Magisterska W mieście było 384 Niemców i 70 Polaków. Burmistrzem Zarządu Miejskiego  jest nauczyciel H. Skowroński.
1945 4 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Do miasta napływa powracająca ludność niemiecka
1945 4 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Gazownia została uruchumiona przez Mariana Chruszczyka, który zabezpieczył mienie Gazowni  tuż po wyzwoleniu.
1945 4 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ogromny przemarsz wojsk przez teren powiatu i Nowogardu w kierunku na Berlin.
1945 4 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Pierwsze wesele w wyzwolonym Nowogardzie.
1945 4 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Pierwszy ślub w wyzwolonym mieście zawarli Edward Mostowica z Wandą Lok.
1945 4 4 Leszek Badowski Praca Magisterska W skład powiatu wchodzą 4 miasta: Goleniów, Dobra, Maszewo, Nowogard, oraz 184 wioski.
1945 4 4 St. Rzeszowski Kronika cz. I Resztki ludności niemieckiej uchodziły z Nowogardu
1945 4 17 Leszek Badowski Praca Magisterska Zorganizowano szpital na 50 łóżek.
1945 5 0 Kronika Liceum Ogólnokszt, Organizatorem szkoły i pierwszym dyrektorem był Jan Jakubowiak.
1945 5 0 Kronika Liceum Ogólnokszt, Po ustaniu działań wojennych powstaje Państwowe Gimnazjum i Liceum przy ul. Królowej Jadwigi 21.
1945 5 0 Kronika Liceum Ogólnokszt, W budynku szkoły mieści się jeszcze szpital wojskowy.
1945 5 0 Kronika RDP Starostą  miasta jest Stanisław Kubik, jego zastępcami są - Bolesław Wrona i Edmund Kaźmierowski.
1945 5 0 G.Sz.112/85 Pierwszym dróżnikiem jest Antoni Michalski.
1945 5 0 G.Sz.112/85 Rozpoczęto prace przywrócenia do eksploatacji dróg, kieruje nimi architekt powiatowy Lotariusz Domin.
1945 5 0 G.Sz.62/85 Na terenie powiatu mieszka 500 Polaków.
1945 5 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Nowogardzkie zamieszkuje 600 Polaków 18.100 Niemców.
1945 5 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Na terenie całego powiatu istnieje jeden urząd pocztowy.
1945 5 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Organizuje się straż pożarna, która lokuje się w obecnym obiekcie straży, trwa gromadzenie sprzętu p.poż.
1945 5 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Pierwsi osadnicy to Polacy powracający z robót przymusowych w Niemczech.
1945 5 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Robotnicy niemieccy porządkują i meblują budynek na siedzibę Punktu Etapowego PUR.
1945 5 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Stołówki wydają jedzenie za darmo na odpowiednie zaświadczenie.
1945 5 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Uruchomiono 4 stołówki: ratuszowa, milicyjna, miejska i strażacka.
1945 5 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zagospodarowano  86 zakładów m.in.  drzewny, metalowy, chemiczny, fabryka mydła i proszku.
1945 5 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zagospodarowano młyny, gorzelnie, browary, wędzarnie ryb,  w sumie 414 obiektów !
1945 5 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zagospodarowano 12 elektrowni, elektrycznych, parową, kilka elektrowni fabrycznych. podstacje, razem 48 obiektów.
1945 5 4 St. Rzeszowski Kronika cz. I Grupa Operacyjna dzieli się na 4 zespoły: przemysłu, administracja rolna, aprowizacja i handel.
1945 5 4 St. Rzeszowski Kronika cz. I Kierownikiem zespołu przemysłu jest Lotariusz Domin urodz. w Poznaniu.
1945 5 4 St. Rzeszowski Kronika cz. I Komisją ziemską kieruje przewodniczący Józef Baczyński ur. w Jaworznie.
1945 5 4 St. Rzeszowski Kronika cz. I Na czele Grupy Operacyjnej staje Stanisław Kubik
1945 5 4 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nominację na komisarycznego burmistrza miasta otrzymuje Roman Tyborowski urodz. w Kijowie.
1945 5 4 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zakończenie formowania składu Grupy Operacyjnej.
1945 5 4 St. Rzeszowski Kronika cz. I Na zastępcę Szefa Grupy Operacyjnej powołano Antoniego Drelinga urodz. w Wilnie.
1945 5 4 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zespołem administracji kieruje żona pełnomocnika  Stanisława Dreling urodz. w Łodzi.
1945 5 4 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zespołem aprowizacji i handlu kieruje Kazimierz Pukacki urodz. w Poznaniu.
1945 5 5 St. Rzeszowski Kronika cz. I Na teren powiatu napływa 6000 osób pochodzenia niemieckiego, Polaków tylko 720 osób.
1945 5 5 St. Rzeszowski Kronika cz. I Pierwszy prąd płynie z elektrowni Nowogard do Dobrej Now.
1945 5 5 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przybywa polska grupa operacyjna w liczbie 31 osób. Pełnomocnik rządu St. Kubik z Pabianic.
1945 5 6 St. Rzeszowski Kronika cz. I Majątek poniemiecki zakwalifikowano jako mienie porzucone.
1945 5 9 Cz. N.6/90 Lotariusz Domin wraz z grupą operacyjną przyjeżdża do Nowogardu.
1945 5 9 St. Rzeszowski Kronika cz. I Pełnomocnik rządowy przybywa do ratusza miejskiego w Nowogardzie.
1945 5 9 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wieczorem przyjazd Grupy Operacyjnej Pełnomocnika Rządu Tymczasowego Rzeczpospolitej Polskiej.
1945 5 16 St. Rzeszowski Kronika cz. I Obradom patronuje kpt. Szafranowicz przedstawiciel wojsk radzieckich.
1945 5 16 St. Rzeszowski Kronika cz. I Pierwsze posiedzenie burmistrzów w Gołonóg /Goleniów/ i sołtysów okolicznych gmin.
1945 5 16 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wręczenie nominacji, przyjęcie przyrzeczenia od burmistrzów i sołtysów.
1945 5 17 St. Rzeszowski Kronika cz. I W ratuszu urządzono biura Pełnomocnika Obwodowego.
1945 5 17 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zakończenie prac porządkowych  oraz usuwanie szkód wojennych w budynku ratusza przy Pl. Wolności.
1945 5 18 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przybyli do miasta przedstawiciele PUR.
1945 5 18 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przybyli pierwsi przedstawiciele Państwowego Urzędu Repatriacyjnego -trwa akcja osiedleńcza.
1945 5 18 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przybył mjr WP Damelak i przejął administrowanie majątków ziemskich.
1945 5 18 St. Rzeszowski Kronika cz. I Uruchomiono pierwsze przedsiębiorstwo  produkcyjne:  gorzelnię.
1945 5 25 Biul.1/86KWZSL Powołano Komitet Organizacyjny ZSL.
1945 6 0 BDP-47/93 Kazimierz Ziemski znalezioną monstrancję po renowacji  w Poznaniu, za własne środki przekazuje do kościoła (koszt naprawy 7500 zł.).
1945 6 0 Kronika Liceum Ogólnokszt, Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego jest Bernard Lipski (1945 - 1946).
1945 6 0 Kronika Liceum Ogólnokszt, Grono pedagogiczne składa się z 4 osób: Lipski, Kleischnist, Stanisław Podemski - zakonnik, Jan Jakubowiak.
1945 6 0 Kronika Liceum Ogólnokszt, Pedagodzy podejmują naukę bez programu i podręczników szkolnych.
1945 6 0 Kronika Liceum Ogólnokszt, Rozpoczęcie zajęć w Gimnazjum Prywatnym dla Dorosłych w budynku przy ul. Królowej Jadwigi.
1945 6 0 Kronika Liceum Ogólnokszt, Szkoła składała się z 2 klas uczniowskich.
1945 6 0 Kronika RDP Powstaje Wydział Powiatowy jako instancja samorządowa, którego kierownikiem jest Roman Romanowski.
1945 6 0 G.Sz. Maria Kaźmierowska po przybyciu do miasta zakłada i kieruje pierwszą szkołą w powiecie nowogardzkim !
1945 6 0 Leszek Badowski Praca Magisterska W powiecie zamieszkuje 4 192 Polaków,  9 949 Niemców.
1945 6 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ciągle nieczynna jest stacja kolejowa, powołano na zwiadowcę stacji Franciszka Grabowskiego.
1945 6 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Milicja jest nieliczna bez środków lokomocji. Narazie posiadają tylko rowery.
1945 6 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego zajął budynek przy ul. Stalina 9 /skrzyż. ul. Bankowa/.
1945 6 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Powołano Obwodowy Urząd Skarbowy przy ul. Ogrodowej, naczelnikiem jest Feliks Ziemkiewicz.
1945 6 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I PUR prowadzi Jan Walkowski.
1945 6 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Rozpoczyna działalność Spółdzielnia Rolno-Handlowa "Samopomoc Chłopska".
1945 6 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Siedziba PUR, zajmuje budynek dwupiętrowy przy ul. Goleniowskiej 14.
1945 6 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Stan funkcjonariuszy 20, komendant por.  Eugeniusz Roszkowski, z-ca Adam Brysz - UBP.
1945 6 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Urząd Ziemski mieści się w ratuszu.
1945 6 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Utworzono na terenie powiatu 10 gmin wiejskich.
1945 6 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W mieście ciągle giną ludzie, grasują bandy i vehrvolf.
1945 6 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W UBP powstaje komórka PPR i liczy 23 członków, sekretarzem jest Józef Królikowski.
1945 6 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wody jeziora wyrzucają jeszcze ciała, na drogach znajduje się zwłoki ofiar grasujących band.
1945 6 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zorganizowano składnicę przedmiotów wartościowych - kierownikiem jest Kazimierz Chmielewski.
1945 6 1 St. Rzeszowski Kronika cz. I Funkcję sekretarza PPR objął Ignacy Bogus.
1945 6 1 St. Rzeszowski Kronika cz. I Na czele PPR stanął Franciszek Płachta.
1945 6 1 St. Rzeszowski Kronika cz. I Powstała terenowa organizacja PPR przy ul. Goleniowskiej / Jedności Narodowej,  obecnie ul. 3-go Maja/.
1945 6 5 St. Rzeszowski Kronika cz. I Założono komórkę dzielnicową PPR, sekretarz: Wiktor Kurp, organizacja liczy 5 członków.
1945 6 12 St. Rzeszowski Kronika cz. I Pełnomocnik Rządu RP podał meldunek o usunięciu zwłok ludzkich i zwierzęcych w powiecie.
1945 6 24 Margrit Schlegel BRD Według relacji byłych mieszkańców Nowogardu nastąpiło wygnanie wszystkich Niemców z miasta i powiatu Nowogard.
1945 7 0 BDP-46/93 W mieście jest jeszcze Pastor niemiecki z pewną ilością współwyznawców, później przesiedlonych.
1945 7 0 Leszek Badowski Praca Magisterska W powiecie zamieszkuje 5 030 Polaków,  3 273 Niemców.
1945 7 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Radziecka komendantura przekazała władzy polskiej w mieście "Krochmalnię".
1945 7 25 BDP-45/93 Ks. Bogdan Szczepanowski otrzymuje dekret Księdza Prymasa upoważniający do objęcia placówki duszpasterskiej w Nowogardzie.
1945 7 29 BDP-46/93 Klucze od Pastora odebrała delegacja miejska na czele z Walkowskim - Naczelnikiem Straży Pożarnej.
1945 7 29 BDP-46/93 Władze Powiatowe Starostwa zawsze były życzliwie ustosunkowane i każdą prośbę Proboszcza załatwiały pozytywnie.
1945 8 0 BDP-17/92 Pierwszym proboszczem zostaje ks. Bogdan Szczepanowski - kapłan ze Zgromadzenia Księży Chrystusowców.
1945 8 0 BDP-30a/93 Do parafii należy 40 wiosek, w pierwszym okresie jedynym kapłanem w całym powiecie jest Ks. Bogdan Szczepanowski.
1945 8 0 BDP-47/93 Do parafii Nowogard należy jeszcze 30 wiosek.
1945 8 0 BDP-47/93 Do września ks. Bogdan Szczepanowski zamieszkuje w prywatnym domu korzystając z gościnności jednej z rodzin Nowogardu.
1945 8 0 BDP-47/93 Przy pomocy strażaków ks. Bogdan Szczepanowski umeblował plebanię meblami z domów jeszcze nie zamieszkałych.
1945 8 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Powstała pierwsza drużyna harcerska im. K.J. Poniatowskiego założona przez Tadeusza Żmudzkiego.
1945 8 1 BDP-22/92 Do Nowogardu przybył ks. Bogdan Szczepanowski.
1945 8 1 BDP-46/93 Do Nowogardu konną powózką przywieziono ks. Bogdana Szczepanowskiego z Maszewa.
1945 8 1 BDP-46/93 Ks. Bogdan Szczepanowski od władz otrzymuje szeroką pomoc, mieszkanie - dom, oraz  sukcesywnie jego  wyposażenie w meble i sprzęt.
1945 8 1 BDP-46/93 Ks. Bogdan Szczepanowski zgłosił się do starosty powiatowego Pana Kubika i V-ce starosty Każmierowskiego.
1945 8 1 BDP-46/93 Ks. Bogdan Szczepanowski poznaje również Komisarza Ziemskiego Pana Maciejewskiego.
1945 8 5 BDP-17/92 Kościół zostaje poświęcony i po 400 latach przejmują go znowu katolicy.
1945 8 5 BDP-21/92 Pierwszą Mszę św. w wolnej Polsce po zakończeniu II wojny światowej odprawił Ks. Bogdan Szczepanowski.
1945 8 5 BDP-22/92 Poświęcenie kościoła nastąpiło przy udziale pokaźnej liczby wiernych i miejscowej władzy cywilnej !
1945 8 5 BDP-46/93 Do Parafii należy  40 wiosek.
1945 8 5 BDP-46/93 Pierwsza Msza Św. odprawiona przez Ks.Bogdana Szczepanowskiego, poświęcenie kościoła.
1945 8 5 BDP-46/93 W pierwszej Mszy św. udział wzięli: starosta, władze administracyjne oraz mieszkańcy Nowogardu i okolic.
1945 8 5 St. Rzeszowski Kronika cz. I W dzień Wniebowzięcia NMP po 400 latach przyjął świątynię właściciel: Kościół Rzymsko-Katolicki i LUD POLSKI !
1945 8 15 Słowo Pow.58/77 Kościół  został poświęcony i erygowano przy nim parafię rzymskokatolicką -proboszczem został: ks.Bogdan Szczepanowski.
1945 8 15 Słowo Pow.58/77 W dniu Wniebowzięcia NMP, starą świątynię przejął po 400 latach jej pierwotny władca Kościół Rzymskokatolicki.
1945 8 15 St. Rzeszowski Kronika cz. I Otwarto Inspektorat Szkolny, kieruje nim Eugeniusz Ilnicki.
1945 8 24 St. Rzeszowski Kronika cz. I Większość bydła i koni z terenu powiatu zabierają ze sobą Niemcy i jednostki Armii Radzieckiej.
1945 8 24 St. Rzeszowski Kronika cz. I Rozpoczęto ewakuację Niemców.
1945 8 24 St. Rzeszowski Kronika cz. I W Nowogardzie zamieszkuje już 600 Polaków.
1945 8 27 G.Sz.80/85 Władysław Kuczyński wraz z innymi kolejarzami podejmuję się ustawienia na torach leżącej lokomotywy.
1945 9 0 BDP-47/93 Zarząd Miasta przekazał dom mieszkalny dla Ks. Bogdana Szczepanowskiego na plebanię przy ul. Wojska Polskiego.
1945 9 0 G.Sz.80/85 Jedyny środek transportu kolejowego to stara francuska lokomotywa i parę blaszanych wagonów.
1945 9 0 G.Sz.80/85 Władysław Kuczyński wyremontowanym pociągiem przewozi repatriantów ze stacji Płoty do Nowogardu.
1945 9 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Izabela Szarzyńska utworzyła drużyny harcerek przy obu szkołach.
1945 9 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nauka czytania w szkołach z braku książek odbywała się z  książeczek do nabożeństwa.
1945 9 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Rok Szkolny rozpoczęto w  5 szkołach podstawowych, w mieście /Szkoła Podstawowa Nr 1/.
1945 9 1 BDP-46/93 Przyjeżdża siostra Ks. Proboszcza Wanda Szczepanowska , która prowadzi gospodarstwo domowe proboszcza.
1945 9 3 Refleksje 2/95 Jan Lipski pełni funkcję dyrektora szkoły, pierwszym nauczycielem jest  Jan Jakubowiak i ks. Bogdan Szczepanowski.
1945 9 3 Refleksje 2/95 Nauka w szkole opiera się tylko i wyłącznie na wykładach nauczycieli.
1945 9 3 Refleksje 2/95 Obowiązkowa lektura, czytana jest w szkole głośno na lekcjach,  a wierszy uczono od razu na pamięć.
1945 9 3 Refleksje 2/95 Podręczniki i to niekompletne posiadają tylko nauczyciele, uczniowie nie posiadają ich w ogóle.
1945 9 3 Refleksje 2/95 Sytuacja materialna nauczycieli jest bardzo trudna, wynagrodzeniem są tylko przydziały żywnościowe.
1945 9 3 Refleksje 2/95 Uczniowie notatki i zeszyty robią na drukach i dokumentach poniemieckich lub na zdobycznym papierze.
1945 9 3 Refleksje 2/95 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, nabożeństwo odprawione przez ks. Bogdana Szczepanowskiego.
1945 9 9 St. Rzeszowski Kronika cz. I Rozpoczyna nauczanie pierwsza Szkoła Średnia w Nowogardzie.
1945 9 13 BDP-47/93 Przybywa do miasta pierwszy organista Walenty Żurowski.
1945 9 13 BDP-47/93 Wizytował Administrator Apostolski z Gorzowa, ks. Edmund Nowicki, był zadowolony z dotychczasowych prac duszpasterskich.
1945 9 15 BDP-47/93 Ks. Bogdan Szczepanowski otrzymał nominację kanoniczną na ośrodek duszpasterski z rąk ks. Edmunda Nowickiego.
1945 9 27 St. Rzeszowski Kronika cz. I Spis szkół, rejestracja nauczycieli i uczniów.
1945 9 27 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zarejestrowano 12 szkół, 18 nauczycieli i 1122 uczniów.
1945 10 0 G.Sz.49/85 Departament Dróg Kołowych w Warszawie deleguje do Szczecina grupę drogowców.
1945 10 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przywrócono do użytku linię kolejową Szczecin - Dąbie - Goleniów i dalej do Maszewa.
1945 10 21 G.Sz.49/85 Flaszką gorzałki i chlebem przywitano Jana Kiepersza, który pozostał w Nowogardzie.
1945 10 21 G.Sz.49/85 Jan Kiepersza  otrzymał nominację na kierownika Powiatowego Zarządu Drogowego. (obecnie RDP) .
1945 10 21 G.Sz.49/85 Samochodem "Mercedes" Jan Amon naczelnik UW  Wydz. Komunikacyjnego dociera do Nowogardu.
1945 10 21 G.Sz.49/85 Zarząd PZD jednoosobowy, zatrudnia wkrótce Mariana Kurkiewicza  jako sekretarza, rachmistrza i administratora.
1945 10 23 G.Sz.112/85 Powstał Obwodowy Zarząd Drogowy w Nowogardzie - kierowany przez inż. Jana Kiepersza.
1945 10 23 G.Sz.49/85 Powstał Rejon Dróg Publicznych w Nowogardzie założycielem jest Jan Kiepersza.
1945 10 23 Kronika RDP Jan Amon - inżynier organizuje pierwszy wyjazd "Mercedesem" po województwie szczecińskim w kierunku Goleniowa, Nowogardu i Kamienia dla rozpoznania terenu.
1945 10 23 Kronika RDP Jan Amon odbywa rekonesans wspólnie z członkiem ekipy inżynierem Janem Kiepersza.
1945 10 23 Kronika RDP Ekipę drogownictwa w Nowogardzie w pobliżu starostwa witają: z-ca starosty Bolesław Wrona,  inż. Lotariusz Domin p.o. architekt, Władysław Nowakowski - p.o. kierownik Wydz. Przemysłowego.
1945 10 23 Kronika RDP Ekipę drogownictwa  również witają: Roman Romanowski oraz pierwszy drogowiec, były dróżnik spod Sieradza A. Michalski.
1945 10 23 Kronika RDP Jan Kiepersza pozostaje w Nowogardzie z nominacją na funkcję  Kierownika Powiatowego Zarządu Drogowego.
1945 10 23 Kronika RDP Do chwili obecnej po ustąpieniu władz niemieckich nie było żadnej organizacji drogowej na tym terenie.
1945 10 24 Kronika RDP Powiatowy Zarząd Drogowy otrzymuje siedzibę przy ulicy Daberskiej na działce o pow. 1500 m2, budynku murowanego o 6 pomieszczeniach i budynków gospodarczych.
1945 10 25 St. Rzeszowski Kronika cz. I Konferencja na temat świadczeń rzeczowych ze strony ludności wiejskiej.
1945 10 25 Kronika RDP W powiatowym  Zarządzie Drogowym (PZD) obowiązki sekretarza, rachmistrza i administratora pełni Marian Kurkiewicz.
1945 10 25 Kronika RDP Przystępują do pracy PZD Antoni Bzdurski w charakterze woźnego i Stanisław Rybicki jako magazynier.
1945 10 29 St. Rzeszowski Kronika cz. I Liczne skargi na żołnierzy WP, wojsko wymusza prace cywilów na  potrzeby wojskowe.
1945 10 31 St. Rzeszowski Kronika cz. I Konferencja międzypartyjna na temat aprowizacji miasta i powiatu.
1945 10 31 St. Rzeszowski Kronika cz. I Na konferencji powołano Komisję Kontroli Aprowizacji, asysta komisji: Ignacy Bogus, Marian Światłowski
1945 11 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Jedną z armat z czasów wojny francusko - pruskiej z 1870 r. ustawiono  przy nowym Pomniku Nieznanego Żołnierza.
1945 11 0 BDP-47/93 Naprawiono okna w prezbiterium kościoła, oszklenie prezbiterium kosztowało 27 000 zł.
1945 11 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Działa Tymczasowa Rada Miejska, liczy 12 członków w tym tylko 1 bezpartyjny.
1945 11 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Powiat otrzymał 26 koni z UNRA,  w drodze 6 koni padło !
1945 11 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Powstał Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej "Wici"  jest 3 koła, 62 członków.
1945 11 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Powstała  w Nowogardzie Komenda Hufca ZHP. Komendantem jest Kazimierz Tadeja.
1945 11 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przedstawiciele Armii Czerwonej rozdają rolnikom nawozy sztuczne (?).
1945 11 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Stan członków PPR wynosi w powiecie 140.
1945 11 1 St. Rzeszowski Kronika cz. I Z braku krów osadnicy starają się kupować i hodować kozy.
1945 11 5 G.Sz.49/85 Oprócz 4 drogomistrzów jest 36 dróżników, 43 robotników na 320 km dróg w powiecie nowogardzkim.
1945 11 9 St. Rzeszowski Kronika cz. I Na polecenie KW PPR w Koszalinie zorganizowano komitet PPR,  instruktor Józef Sawa.
1945 11 11 St. Rzeszowski Kronika cz. I Inicjatywa ustawienia pomnika zrodziła się w UBP (Urząd Bezpieczeństwa Publicznego).
1945 11 11 St. Rzeszowski Kronika cz. I Odsłonięto pomnik ku czci bohaterów poległych w walce o wolność prastarych ziem słowiańskich.
1945 11 11 St. Rzeszowski Kronika cz. I Urząd Bezpieczeństwa nadzoruje wszystkie Służby Ochrony.
1945 11 11 St. Rzeszowski Kronika cz. I Utworzono na terenie wiejskim Służbę Ochrony (ORMO), w celu zaprowadzenia ładu i  bezpieczeństwa.
1945 11 12 Biul.1/86KWZSL Organizacja Stronnictwa Ludowego liczyła 54 koła w liczbie 1523 członków.
1945 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Po wyzwoleniu zawarło małżeństwo 30 par.
1945 12 0 BDP-47/93 Od wyzwolenia do końca roku 1945   pochowano 32 parafian.
1945 12 0 BDP-47/93 Od wyzwolenia do końca roku 1945 udzielono: 78 chrztów.
1945 12 0 BDP-47/93 Od wyzwolenia do końca roku 1945 udzielono około 2500 Komunii Św.
1945 12 0 BDP-47/93 Pod koniec roku Parafia liczy 4500 wiernych, sam Nowogard miał 1500 mieszkańców - Polaków.
1945 12 0 BDP-47/93 Przygotowano konfesjonał, wyremontowano organy, zakupiono pierwszą szopkę.
1945 12 0 G.Sz.287/85 Spółdzielnię Spożywców "Pionier" założyło 27 osób, m.in. L.Budzisz, St.Szawan, W. Domagalski, S.Golubska...
1945 12 0 G.Sz.49/85 Drogowcy drewnianymi pługami rozbijają zaspy na drogach, czołgi niemieckie pocięto palnikami.
1945 12 0 G.Sz.49/85 Leje po bombach i pociskach na drogach drogowcy zasypują  żwirem i gruzem.
1945 12 0 G.Sz.49/85 Pieniądze na wypłaty dla drogowców przywożono ze Szczecina  starym samochodem "DKW", konwojował  A. Michalski.
1945 12 0 G.Sz.49/85 Ustalono zarobki dla pracowników dróg, dróżnik zarabia 1690 zł.  plus dodatki 1180 zł.
1945 12 0 G.Sz.49/85 Drogowcy wyremontowali z demobilu ciągnik "Lanz-Buldog" i samochód ciężarowy "Ford".
1945 12 0 G.Sz.80/85 Na teren Nowogardu przybywają osadnicy z woj. łódzkiego, warszawskiego, kieleckiego, poznańskiego
1945 12 0 Leszek Badowski Praca Magisterska W powiecie zamieszkuje 16 444 Polaków,  2 140 Niemców.
1945 12 0 Prog.TMZN Ludność polska w mieście liczy nadal około 500 osób.
1945 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Bilans zniszczeń w mieście oceniono na 60 %  !
1945 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Czynna jest Rakarnia, na składzie 100 kg. włosia końskiego, 5 ton mączki kostnej - kierownikiem jest Szepaniak.
1945 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Milicja Obywatelska zatrzymała 36 osób, w tym 3 osoby za zabójstwa, 3 za podpalenia, 1 za zniewagę państwa.
1945 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Niewystarczające zaopatrzenie żywnościowe, kłopoty z aprowizacją.
1945 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Odebrane szabrownikom mienie, milicja przekazuje opiece społecznej.
1945 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Odnotowano duży wzrost cen na rynku żywnościowym.
1945 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Otwarto linię kolejową Płoty - Nowogard.
1945 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przy ul. Wojska Polskiego istnieje Zakład Ślusarsko-Kowalski z 2 obrabiarkami i kuźnią.
1945 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przybywa transport 780 osób, repatriantów z Małopolski wschodniej, rozmieszczono wszyskich na terenie gmin.
1945 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Występują braki węgla, kłopoty z ogrzewaniem.
1945 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Z dróg usuwa się zapory czołgowe, drogowskazy niemieckie. Ciągle chaos na drogach.
1945 12 0 USC Urząd Stanu Cywilnego odnotował: urodzeń: 11,  zawarto związków małżeńskich: 30, zgonów: 9.
1945 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Powstaje fabryka wozów konnych, zatrudnia 11 pracowników,  a pierwsza produkcja,  to usługa tartaczna.
1945 12 1 St. Rzeszowski Kronika cz. I W Gimnazjum w Nowogardzie uczy się 50 uczniów.
1945 12 1 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zarządzono obniżkę ceny zapałek, 1 pudełko za 1 zł. Cena nielegalna 8 do 10 zł za pudełko!
1945 12 12 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ponowny spis w szkołach, ustalono 17 szkół, 27 nauczycieli 2005 uczniów.
1945 12 24 St. Rzeszowski Kronika cz. I Posiadacze odbiorników radiowych usłyszeli audycję próbną Radia Szczecin w języku polskim.
1945 12 25 BDP-30a/93 W Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy ks. Bogdan Szczepanowski chrzcił po 60 dzieci.
1945 12 31 BDP-30a/93 W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia Ks. Bogdan Szczepanowski pobłogosławił sam 33 pary małżeńskie.
1945 12 31 BDP-47/93 Parafianie - mieszkańcy Nowogardu pochodzą głównie z powiatu sieradzkiego, mogileńskiego, zza Buga i ze zdemobilizowanego wojska.
1945 12 31 St. Rzeszowski Kronika cz. I Od chwili wyzwolenia zawarto 30 małżeństw.
1945 12 31 St. Rzeszowski Kronika cz. I W mieście urodziło się 46 dzieci, a w 1946 r. odnotowano już 133 urodzeń.
1945 12 31 St. Rzeszowski Kronika cz. I W powiecie jest już 39 rzemieślników  polskich.
1945 12 31 St. Rzeszowski Kronika cz. I Z 2 326 krów i koni zostają tylko 294 krowy i 119 koni, reszta "odpłynęła" z wysiedleńcami i Rosjanami.
Powrót do strony 1 Ciąg dalszy w "Kalendarium Nowogardu" - Biblioteka Miejska w Nowogardzie  - czytelnia lub możliwość nabycia całości  tj. 3 tomów (2000 stron) u autora.
Powrót do strony 4 Powrót do  strony głównej